เลขที่ประกาศ : 107840

ตำแหน่งงานว่างรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งานประจำ ตามโครสร้างบริษั

ตำแหน่งงานว่างรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งานประจำ ตามโครสร้างบริษั

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครสร้างบริษั
สถานที่ : ตาก แม่สอด แม่ปะ

บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัด เป็นสถานพยาบาล ใช้ชื่อด้านการให้บริการในนาม โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อบำบัดรักษาพยาบาลประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เจ็บป่วย และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

วางแผนกลยุทธ์ การปฎิบัติงานของหน่วยงานใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการแสดงผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เป็นจริงและเป็นมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครสร้างบริษัท

สวัสดิการ :
1.ฟรีค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน
2.เครื่องแบบพนักงาน
3.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส อุปสมบท ฌาปนกิจศพ
4.สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน
5.สหกรณ์ออมทรัพย์
6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. เพศ ชาย-หญิง 2. 2. อายุ 35-55 ปี 3. 3. วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 4. 4. มีคุณลักษณะเฉพาะสาขา( competency) 5. 5. มีความรู้ด้านการจัดการทำงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรในธุรกิจโรงพยาบาล 6. 6. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ 7. 7. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน :
โรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล

จังหวัด : ตาก

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 12/10/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 12/11/2562
เข้าชม : 1 - 542 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จำกัดหางานตาก สมัครงานตาก รับสมัครพนักงานตาก
ตาก ฝึกงานตาก งานชั่วคราวตาก งานนอกเวลาตาก งานประจำตาก งานราชการตาก งานต่างประเทศตาก งานอื่นๆตาก